JANE MØLLER LARSEN

RESEARCH & FORMIDLING

Forside Profil Uddannelse Kurser Udland Video Web Publiceret Research
Solopgang ved Åbenrå fjord

KURSER & KONFERENCER

Jeg har de seneste år deltaget i adskillige kurser og konferencer i både ind- og udland. Aktiviteterne og emnerne har relateret sig mest til læring, IKT (informations- og kommunikationsteknologi), menneskelig udvikling og subjektivitet. Under kursusophold og konferencer har jeg deltaget aktivt, og præsenteret emner fra det pågældende arbejdsområde jeg var/er involveret i. Du kan herunder linke til de forskellige kurser, konferencer og emner hvis du vil vide mere.

 

KURSER

 • Projektplanlægning og webredaktørkursus, Tankevirksomheden A/S (9. august til 17. september 2004)

  Et intensivt kursus i webrelateret projektplanlægning. Brug af content management system, udarbejdelse af informationsarkitektur og flowcharts, afgrænsning af målsætning og målgruppeanalyse, skriv til nettet, visuel netkommunikation, billedbehandling i Photoshop, intro til webhosts, brug af Dreamweaver. Jeg udarbejdede mit eget website (det site du er på nu).

 • PhD. kursus ved Nordic Interactive (NIRES 7), Aarhus universitet, DK (9.-15. november 2003)

  ”Interface: From the desktop to interactive spaces. Challenging aesthetics, architecture and computer science.” Omdrejningspunktet for kurset var at diskutere, hvordan kunst og æstetik udfordrer og udfordres af brugergrænseflader. Med udgangspunkt i en interdisciplinær tilgang, blev der diskuteret, hvorledes vi kan forholde os til menneskelig forståelse, fortolkning og interaktion ifht. forskellige medierede genrer, konvergerende medier og interaktivt space. Der blev især fokuseret på pervasive computing, projektioner, mobilteknologi, intelligente objekter, sensorer og interaktionsdesign. Jeg var med til at udarbejde en prototype af en virtuel agent ved navn PetButlerFerrry, udarbejdet på video og i blue screen studio.

 • Human Computer Interaction Research Symposium, Roskilde Universitet, DK, (27. november 2003)

  “Third Danish HCI Research Symposium”. Symposiets formål var at stimulere udveksling mellem HCI research fra forskningsinstitutioner og virksomheder. Symposiet indeholdt en blanding af forelæsninger og plakatpræsentationer. Fokus var på HCI research. Herunder: usability, nye brugergrænseflader, webdesign, affektiv computing, psykologiske modeller, digitaliseret musik, kunst, design, arkitektur, samt input-devices, e-government, mobilteknologi, visualisering og home-computing. Jeg præsenterede en plakat over Computer Clubhouse projektet v. Learning Lab Denmark og skrev et paper til symposiet.

KONFERENCER

 • Multiple Marginalities, Gender and Education conference, University of Helsinki (1-4. juni 2004)

  Transdisciplinær konference om køn og uddannelse i en global, lokal og transnational verden. Diskussion omkring mangeartede aspekter af marginalisering (bl.a. køn, seksualitet, alder, handicaps) og konsekvenser der udspringer fra læringsteorier og -praksis. Oplæg og diskussion om hvordan marginalisering opleves og inkorporeres, samt hvordan man udfordrer og transformerer marginalisering. Jeg præsenterede et paper (PhD. proposal) omhandlende forskning i marginaliserede unges medieproduktion med IKT, i urbane slumområder i Afrika.

 • World Summit on the Information Society, ICT4D platform, Geneve
  (9-13. december 2003)

  FNs verdenstopmøde om Informationssamfundet (WSIS), platformen: Informations- og kommunikationsteknologi i udvikling. Topmødets hovedformål var, at verdens borgere skulle diskutere potentialerne for et åbent og globalt informationssamfund. Det næste WSIS topmøde finder sted i Tunis i 2005. Som medarbejder ved Learning Lab Denmark repræsenterede jeg Computer Clubhouse projektet på det danske udenrigsministeriums stand.

 • UNDP/DUF konference om 2015 målene, UNDP nordic office, København, DK, (20. oktober 2003)

  Konferencen fokuserede på, hvordan unge berøres af FN 2015 måls problemstillinger, og hvordan unge kan være med til at realisere målene. På konferencen var emnerne HIV/AIDS, uddannelse, globalt partnerskab og informationssamfundet sat i fokus. Jeg indgik i et diskussionsforum, hvor der blev diskuteret informations- og kommunikationsteknologi, adgang, brug og indhold, samt den globale, nationale og demokratiske digitale kløft.

 • UNI-C konference om IKT og læring, Odense, DK, (1-2. oktober 2003)

  "Uddannelsesforum 2003". Konferencen var samlingspunkt for den danske uddannelsesverden, og ramme for diskussioner om informations- og kommunikationsteknologi og læring. Temaerne var: Lærerroller i det 21. århundrede, IT, rum og rammer, materialebegrebet i opbrud, medier og læreprocesser, IT og skoleledelse, samt pædagogiske værktøjer på nettet. Konferencen indeholdt en stor udstilling af kommercielle og ikke-kommercielle udstillere, der arbejder indenfor området IKT og læring. Mange udviklingsprojekter under ITMF (IT og medier i folkeskolen) blev præsenteret.

 • Freedom of Expression in the Information Society, Christiansborg, DK, (2. september 2003)

  Som optakt til verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS) afholdt FN-forbundet, i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, et seminar på Christiansborg om ytringsfrihed og adgang til information i det globale samfund. Som repræsentant for Learning Lab Denmark, deltog jeg i workshop: Media in the information society.

 • Democracy and the Information Revolution, IDEA Forum, Stockholm, (27-29. juni 2001)

  International IDEA Democracy Forum 2001: Democracy and the Information Revolution. Nogle af forums overordnede debatemner var: Hvordan IKT påvirker grundværdierne i et repræsentativt demokrati? Om IKT vil udvide kløften imellem rige og fattige, eller bidrage til større lighed imellem mennesker? Og, hvad er/kunne være informationflowsmulighederne, værdierne og truslerne ifht. demokratisk styring? Jeg deltog i workshop: Local democracy on-line: Can the internet build social capital?

 • Det Danske Film Institut, Crossing Boundaries, Dokumentarfilm seminar (maj 2002)

  International dokumentarfilmfestival og seminar hvor omdrejningspunktet var forskellige modaliteter indenfor dokumentarfilmgenren, med henvisning til spillefilmens æstetik og virkemidler. Primært fokus på ny subjektivitet, performativ og refleksiv dokumentarfilm. Visning af eksperimenterende dokumentarfilm og dialog med instruktører, producenter og film- og medieteoretikere. Dybdegående diskussion omkring fortælletekniker og grænselandet imellem fiktion og virkelighed. Jeg deltog som kommunikationsstuderende ved Roskilde universitet.

 

   
kontakt@janelarsen.dk