JANE MØLLER LARSEN

RESEARCH & FORMIDLING

Forside Profil Uddannelse Kurser Udland Video Web Publiceret Research
Jane Møller Larsen, 2003

PROFIL

Jeg har i en årrække arbejdet med professionelle formidlingsopgaver og forskellige typer research i ind- og udland. Jeg har bl.a. været ansat i udviklingsprojekter, forskningsprojekter og andre forretningssammenhænge. Hvis du søger løsning på arbejdsopgaver, der relaterer sig til mine kvalifikationer og kompetencer, er du meget velkommen til at kontakte mig.

I praksis har jeg god erfaring med ledelse og administration. Herunder: projektplanlægning, koordination, organisationskommunikation, informations-søgning og videndeling, advocacy, PR, kampagner, samt udarbejdelse af analyser og strategier. Jeg er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde universitetscenter, med speciale i international udvikling og kommunikation, og jeg har jeg en bachelorgrad i engelsk og spansk fra Handelshøjskolen i Århus (se uddannelse).

Som person har jeg ry for at være analytisk, kreativ, visionær, energisk, resultatorienteret og ansvarlig, samt en god holdspiller med overskud i hektiske arbejdssituationer. Jeg bor i København, er 35 år gammel og mor til en dreng på syv. Herunder kan du linke til nogle af mine tidligere arbejdspladser og læse mere om mine specielle færdigheder:

Arbejdspladser & Stillinger (fra 1994)

Administration & Ledelse

 • Projektløsning fra ide, over planlægning og gennemførelse til resultat
 • Arbejde under politiske dagsordner med mange interessenter
 • Organisationskommunikation: mundtlig/skriftlig og intern/ekstern
 • Interkulturel kommunikation på tværs af landegrænser
 • Direktionsmateriale og fortrolighed
 • Netværksetablering og -udbygning
 • Fondsansøgninger og projektbeskrivelser
 • Planlægning af arrangementer og præsentationsmaterialer
 • Mødereferater og opfølgning på møder
 • Arrangør af rejser og udlandsophold
 • Dagligt bogholderi og regnskab

Sprog (se udlandsophold)

 • Dansk: flydende i skriftlig og mundtlig (modersmål)
 • Engelsk: flydende i skriftlig og mundtlig
 • Spansk: god i skriftlig og mundtlig
 • Svensk: flydende i mundtlig
 • Fransk: forstår og taler rimeligt
 • Tysk: forstår
 • Portugisisk: forstår

Kommunikation & Formidling (se video- og webproduktion)

 • Tekstproduktion: Nyhedsbreve, projektbeskrivelser, foldere, artikler, papers, essays, rapporter, screening og udarbejdelse af forretningsbreve og -email, redigering og omskrivning af tekst
 • Computerbaserede medier: Informationsarkitektur og tilrettelæggelse af websider og CD-rom. Opdatering af tekst og billeder til web, udarbejdelse af virtuelle biblioteker, samt stor erfaring med informationssøgning og research via internettet
 • Fotografi og video: Idéudvikling, videotilrettelæggelse, storyboards, kamerateknik, interviewteknik, redigering og distribution
 • Målgrupper: Målgruppeanalyse, brugerscenarier, brugerundersøgelser, receptionsanalyse, og brugervenlighed/usability
 • Plakatdesign: Indhold, layout/farve og samarbejde med trykkerier
 • Illustrationer: Til hjemmesider og PR materialer
 • Programmer: Microsoft Office pakke (Word, Outlook, PowerPoint, Excel), Photoshop, Media 100, Speed Razor, I-movie, DreamWeaver, CMS (Plone, Dynamic Web), samt Explorer, Navigator og internet faciliteter som diskussionsfora, newsgroups, mediaplayer, opinionsundersøgelser, e-mail, spil og chat.

Research & Forskning (se researchrapporter og publikationer)

 • Applied research (baggrund/kilder til sociale problemer)
 • Evalueringsmetoder (bl.a. participatory rural appraisal/PRA)
 • Aktionsforskning (problemafklaring m. henblik på intervention)

  Herunder:
  Etnografisk og sociologisk metode: Kvalitative og semistrukturerede interviews, fokusgruppeinterviews, interviews med nøglepersoner, spørgeguides, deltagerobservation, gruppediskussion, receptions-analyse (indholdsanalyse i vekselvirkning med modtagerreception), feltnotater, dagbog, videodokumentation, fotografi, båndede interviews og transskribering, kortlægning af fortolkningsfællesskaber og repræsentationsformer.

  Post-strukturalisme og diskursteori: Arkæologisk og genealogisk metode i analysen af forandringsprocesser. Herunder, dominerende diskursers konstruktion og reproduktion, diskursers iboende teknikker og teknologier, effekter af dominerende diskurser samt de magtrelationer de skaber, modificerer og/eller diskontinuerer. Herunder fokus på epistemologi (måder at vide på) og ontologi (måder at være på) i forhold til internalisering af disciplinerende praksisser og hvordan vidensmagt både definerer og kontribuerer til social og individuel subjektivitet.

Frivilligt arbejde & Medlemskab af foreninger

kontakt@janelarsen.dk