JANE MØLLER LARSEN

RESEARCH & FORMIDLING

Forside Profil Uddannelse Kurser Udland Video Web Publiceret Research
Jeg ser på videooptagelser med Los' søn, Guinea

VIDEOPRODUKTION

Jeg har arbejdet med levende billeder i mange år, både i praksis og teoretisk. Det er et arbejdsområde jeg holder meget af, og jeg finder det utroligt inspirerende at skulle tænke i helheder, fra research over produktion til selve formidlingen. Jeg har eksperimenteret med flere metoder indenfor dokumentarfilmproduktion og været på optagelse i henholdsvis Brasilien, Uruguay, Argentina, Mexico, Guatemala, Guinea, Mozambique, Frankrig og Danmark. Flere af mine produktioner har været baseret på one-woman-one-camera metoden, hvor jeg har stået for den overordnede tilrettelæggelse af researchen, produktionen og den efterfølgende redigering og post-produktion. Videoproduktionerne er bestillingsarbejde fra ngo’er eller udsprunget fra andre faglige og kreative sammenhænge.

Internetcafe i Namibia

Videoclips om den digitale kløft (2003)

Som deltager på World Summit on the Information Society (Geneve 2003) producerede jeg en række vox-pop videointerviews med forskellige deltagere. Jeg var primært interesseret i, hvordan interviewpersonerne tolkede og forstod begrebet den digitale kløft. Jeg interviewede repræsentanter fra forskellige brancher fra henholdsvis Sydafrika, Indien, Namibia, USA og Jamaica. Materialet er tænkt som et redsksab til at nuancere debatten om den digitale kløft og viser klart, at det er meget forskellige problemerer, der knytter sig til menneskers brug af IKT eller mangel på samme. Materialet skal bruges til internettet i oplysningsøjemed. (Mini-DV, 12 minutter).

Blue screen studio på CAVI i Århus

PetButlerFerry – Prototype til udvikling af pervasive computing (2003)

Som led i en kursusworkshop designede jeg, i samarbejde med en gruppe forskere fra Norge og Finland, en prototype til præsentation af en virtuel agent ved navn PetButlerFerry. Agenten er en virtuel pop-up figur der kan hjælpe en med f.eks. at finde rundt, når man kommer til en ny by. Den virtuelle agent kan kommunikere med andre genstande, hvori der er indbygget kommunikationsteknologi. Til udvikling af prototypen arbejdede vi med videooptagelser fra Århus centrum, bearbejdet med optagelser fra et blue screen studio. Jeg deltog i koncept, storyline, videooptagelser og skuespil. (Mini-DV, I-movie, 4 min.).

Collage, forside fra Verdensværk

Verdensværk - Videoclips til undervisningsmateriale (2002)

Som projektansat ved ngo’en Operation Dagsværk var jeg ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre research, interviews og videooptagelser af 30 små videoclips til en interaktiv CD-rom udviklet til undervisningsmaterialet Verdensværk. Arbejdsopgaverne indebar produktionsplanlægning, rejser til Mozambique, Mexico og Guatemala, og kvalitative interviews med udvalgte personer om temaerne: globalisering, bistand, udvikling, kultur, terrorisme og verdens fremtid. Jeg fungerede også som underviser for frivillige dagsværkere, der skulle lave videooptagelser i de respektive lande de besøgte. Efterfølgende redigerede jeg materialet og deltog i planlægningen af navigation og layout til CD-rom'en. (Mini-DV, Speed Razor, 30x2-3 min.).

Inge

Min Nabo Nattens Dronning – Dokumentarfilmproduktion (2001)

Som kommunikationsstuderende tilrettelagde og producerede jeg en refleksiv dokumentarfilm: Min Nabo Nattens Dronning. Dokumentarfilmen portrætterer en anderledes, ældre og forhenværende prostitueret kvinde bosat på Nørrebro i København. Filmen kredser omkring køn, seksualitet og marginalisering og inddrager en sekvens, hvor protagonisten får mulighed for at reflektere over filmen om hendes liv. Mine arbejdsopgaver spændte fra udvikling af ide, research, kameraarbejde, overvejelser om fortælleteknik, redigering, fokusgruppereception, samt diskussion om dokumentarfilms magt som sandhedsvidne. (HI8, Mini-DV, Media 100, 28 min.).

Drenge fra Conakry, Guinea

Banlieues du Monde – Dokumentarfilmproduktion (1999)

Som projektmedarbejder ved ngo'en Banlieues du Monde (Verdens forstæder) i Paris tilrettelagde og producerede jeg, i fællesskab med to medstuderende, en dokumentarfilm om ngo'ens virke. Ngo'en arbejder med unges kompetenceopbygning og udveksler unge fra lavindkomstområder i Frankrig til at indgå i lokale udviklingsprojekter i bl.a. Vestafrika. I dette tilfælde skulle de unge i fællesskab konstruere en basketballbane. Arbejdet indebar produktionsplanlægning, udarbejdelse af storyboard, research og optagelser i Paris' ghettoområder, research og optagelser i Conakry/Guinea, samt efterbearbejdning og redigering. (Mini-DV, Media 100, 25 min.).

Kort over Kurdistan

Ildsjæle – Eksperimenterende nyhedsformidling (1999)

Som kommunikationsstuderende producerede jeg, i fællesskab med to medstuderende, en kortfilm om urolighederne i Kurdistan. Filmen krydsklipper mellem udsagn fra en kurdisk flygtning bosat i Danmark og arkivmateriale fra voldelige uroligheder, massakrer og politivold i Kurdistan (et område hvor fem lande grænser op til hinanden). Filmens målsætning var at nuancere den daværende repræsentation af konflikten i public-service stationernes nyhedsudsendelser (DR1 og TV2). Mine arbejdsopgaver var: research, søgning efter arkivmateriale, kvalitative interviews, videooptagelser, redigering og receptionsanalyser. (Mini-DV, SuperVHS, Media 100, 6 min.).

Buenos Aires

Rødgrød med Fløde – Etnografisk film/dummy (1996)

Som freelancer i Argentina producerede jeg en dummy til en etnografisk film omhandlende danske immigranter i Necochea. Necochea er en af tre mindre provinsbyer syd for Buenos Aires, hvor en større mængde danskere slog sig ned i begyndelsen af sidste århundrede. Udover at betragte sig selv som argentinere, har de fleste af dem bibeholdt en dansk identitet. Jeg interviewede ti lokale beboere med dansk oprindelse og spurgte ind til, hvad der efter 100 år til stadighed opretholder danskheden i Necochea. Dummy’en fokuserer på, hvorledes institutioner som kirke, klub og skole er med til at videreføre kulturel og national selvforståelse. (HI8, råklip 55 min.).

Strand i Monte Video, Yemanjas fejring

Magi eller blandingsreligion? - Etnografisk film/dummy (1996)

Som freelancer i Uruguay producerede jeg en dummy til en etnografisk film omhandlende synkretisme (blandingsreligion) i hovedstaden Monte Video. Her lavede jeg optagelser af byboernes deltagelse i fejringen af Yemanja (den store havgudinde og på samme tid Jomfru Maria). Jeg besøgte og optog lokale kultbutikker, hvor jeg sammen med en lokal indviet kvinde fik forklaret symbolikken og de til religionen tilhørende artefakter, samt jeg interviewede lokale og fik beskrevet religionen som et socialt system. Undervejs fik jeg mine interviewpersoner til at forklare og koble religionen til de årlige parader for templerne og det kommercielle karneval. (HI8, råklip, 70 min.).

kontakt@janelarsen.dk