JANE MØLLER LARSEN

RESEARCH & FORMIDLING

Forside Profil Uddannelse Kurser Udland Video Web Publiceret Research
Sammensmeltet mand-kvinde ikon

RESEARCH & FORSKNINGSOMRÅDER

International udvikling

 • Menneskelig udvikling
 • Demokratisering og teknologi
 • Verdenshandel og økonomisk vækst

Medier og IKT (informations- og kommunikationsteknologi)

 • Medier og IKT i udviklingsprojekter
 • Medier, IKT og globalisering
 • Medier, IKT og demokratiseringsprocesser
 • Børn og unges brug af IKT og medier
 • IKT og civilsamfund
 • Dokumentarfilmteori
 • Massemedier

Identitet, subjektivitet, læring og marginalisering

 • Diskurs og selvdannelse
 • Kønsforståelser, kønskonstruktion og repræsentation
 • Gender mainstreaming i internationale udviklingsprojekter
 • Seksualitet og reproduktive rettigheder
 • Kvinde- og børnerettigheder (FN's konventioner)
 • Subjektivitet og magtrelationer
 • Unge og kriminalitet

se også research/metoder og forskning under personlig profil

UDVALGTE RAPPORTER & PAPERS (se også publikationer)

ICT and poverty reduction in urban African societies (Larsen, Learning Lab Denmark 2003). En foreslået analyse af, hvordan unge i urbane lavindkomstområder i Sydafrika, bruger IKT og medier til kompetence-udvikling, og i så fald, hvordan dette bidrager til deres efterfølgende muligheder på arbejdsmarkedet (Ph.D. proposal der behøver funding).

Geo-politics of Sexuality (Larsen, RUC 2002). Specialeafhandling. En analyse af brugen af dokumentarfilm i internationale udviklingsprojekter, samt mediers og levende billeders betyding i den vestlige konstruktion af kvinder og mænd fra udviklingslande.

Min Nabo Nattens Dronning (Larsen og Krag, RUC 2001). En analyse af dokumentarfilmskaberes etiske ansvar i fremstillingen af personlige og intime emner i dokumentarfilm.

Conceptualization of website for Democracy Forum 2001: Democracy and the Information Revolution (Larsen, IDEA 2001). En rapport med anbe-falinger til International Institute for Democracy and Electoral Assistance vedr. optimering af instituttets kommunikation via internettet.

Superhighway or Dirt track? (Larsen et al. RUC 2000). En analyse af internetbrugere i Namibia, og hvordan og til hvad de bruger internettet i den nationale demokratiseringsproces.

The How of Gender Science Fiction (Larsen et al. RUC 2000). En analyse af feministiske grupper i Lima, Peru, deres strategiske brug af lokalradio i kampen for ligestilling og deres fælles konstruktion af en ny kønsidentitet.

Lighed og Vækst (Larsen et al. RUC 1998). En analyse af mulige årsager til accelerationen af den økonomiske krise i Sydøstasien, med fokus på de efterfølgende konsekvenser for befolkningerne. En komparativ analyse af Verdensbankens og Gunnar Myrdals anbefalinger til økonomisk vækst og verdensmarkedsintegration.

kontakt@janelarsen.dk